V roce 2014 měl Marjánek na pilno. Níže jen pár nejzajímavějších akcí, kterých jsme se zúčastnili. Ale také programy a festival, které jsme sami pořádali.

Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Marjánek fungoval jako občanské sdružení. Ke konci roku podal žádost o změnu a v roce 2015 se představí jako spolek – se stejnými cíli i náplní.

Vanoční Cesta k Betlému s Marjánkem

Karlovy Vary – Diana

Slavnosti brambor – Německo, Sibyllenbad

Slavnosti vína a podzimní trhy

Karlovarský foklorní festival

10. Mariánský podzim – festival v barvách babího léta

Německo – Helmbrechts 2014

Setkání v Teplé 2014

Soustředění v Pavlovicích 2014

Den dětí – Kamenný dvůr 2014

IV. Folklorní festival – Třebívlice

Marjánkovské jarnění