Ve dnech 22. až 25. září 2005 proběhl v Mariánských Lázních první ročník folklórního festivalu „Mariánský podzim“. Festival navázal na první ročník folklórní přehlídky souborů, která se konala začátkem října v roce 2004 v Mariánských Lázních a pořadatelé ji pojaly jako nultý ročník a zkoušku, zdali se folklór v lázeňském městě bude líbit. Protože občané i návštěvníci k přehlídce našli důvěru, rozhodli se pořadatelé o opětovné uspořádání, ale tentokrát pod hlavičkou folklórního festivalu. Šlo tedy o druhé slavnosti zasvěcené folklóru, které se konaly v Mariánských Lázních.

festival_pruvod2

Výše zmíněná folklórní přehlídka, která se konala v Mariánských Lázních ve dnech 1.-2. října 2004 nepřitáhla pouze občany Mariánských Lázní ale i návštěvníky lázeňského města. Nebyla určena jen jedné věkové kategorii, ale pořadatelé sestavily program tak, aby si každý divák v programu našel vystoupení, které mu přineslo radost a nové zkušenosti.
Hlavní program byl soustředěn na několik vystoupení na kolonádě a na slavnostní koncert ve společenském domě Casino, kde diváci mohli vidět vystoupení například rusínské a německé menšiny v Čechách nebo folklórní soubor z Plzně. Součástí programu byl malý trh, kde byl k vidění tkalcovský stav nebo hrnčířský kruh. Děti mohly vyrábět postavičky z keramické hlíny.
Pořadatelé nultého ročníku přehlídky, které tvoří převážně studenti vysokých škol a kteří pracují dobrovolně a bez nároku na honorář, se rozhodli uspořádat v lázních folklórní festival, který oživí podzimní smutnou atmosféru. Následující festival se uskutečnil začátkem října.
Festival se konal za přispění Karlovarského kraje, Města Mariánské Lázně, 3. základní školy v Mariánských Lázních, Folklórního sdružení ČR a folklórního souboru Marjánek.
V první festivalový den byla v hotelu Monty zahájena vernisáž prací na téma „Lidová kultura“. Autory všech vystavených předmětů a obrázků byli žáci a studenti 3. základní školy a gymnázia v Mariánských Lázních. Výstavu připravila paní Marta Niklesová, která učí na mariánskolázeňském gymnáziu.
Diváci mohli shlédnout práce s vyobrazením tradičních křesťanských svátků, barevných krojů a starých stavení. Členové souboru Marjánek připravili malé občerstvení a hotel pohostil návštěvníky ochutnávkou vína a nealkoholických nápojů.
Dominantou lázní je bezesporu mohutná konstrukce kolonády, kam byl celý festivalový program soustředěn a nebylo tomu ani jinak v pátek odpoledne. Od 16ti hodin roztančil prostor kolonády dětský zpěv a tanec souboru Stázka a dalších.
Ve večerních hodinách proběhl v hotelu Monty „Večer s lidovou písní“, kde největší pozornost byla soustředěna na folklórní soubor Rokytka z Rokycan.
Podle slov místostarosty Chvala bylo počasí objednáno a dodáno opravdu perfektně. Již v deset hodin, kdy začínal průvod městem, zalilo krásné podzimní slunce celé údolí lázní. Lidé se na začátku průvodu tísnili, aby mohli shlédnout aspoň některé z nedočkavých účastníků průvodu.
Podobně nedočkavá atmosféra panovala i při oficiálním zahájení festivalu na kolonádě. Svého slova se ujali pan Libor Hanka za FOS, Pan Jiří Chval za město a ředitelka festivalu Sandra Heřmanová.
Festival byl zahájen a nic nebránilo tomu, aby se kolonáda opět rozezvučela zpěvy a tanci přítomných souborů. Stejné veselí panovalo odpoledne i v nedaleké vesnici Drmoul a na koštu vín u hotelu Bohemia.
Vyvrcholením celého festivalu byl program v divadle nazvaný „Roztančené divadlo aneb to nejlepší z folklóru“ a bylo opravdu na co se dívat. Pozvání přijali Folklórní soubory Dyleň, Rokytka a Sluníčko, Ostravička, Skejušan, Marjánek a zvláštností bylo vystoupení Indonéské taneční skupiny při indonéském velvyslanectví. I přes menší návštěvnost večerního programu, nikdo z přítomných nelitoval a návštěvníci odcházeli z divadla spokojeni. Program v divadle byl jediný, kde se platilo vstupné.
V posledním festivalovém dnu bylo vidět už jen odlesky krásných sobotních vystoupení, přesto se kolonáda opět zaplnila spokojenými návštěvníky.
Podobně jako během nultého ročníku folklórní přehlídky byl program určen všem generacím. Program byl sestaven podle hesla „Folklór není jen tanec“ a proto se snažil využít všech aspektů folklóru.
Já už jen mohu, za celý tým pořadatelů, dodat, že příští rok se v Mariánských Lázních opět setkáme s roztančenými a rozezpívanými ulicemi.