Statutární orgán

Sandra Vápeníková Heřmanová, M.A., předsedkyně spolku
Bc. Kateřina Jandlová DiS., místopředsedkyně a vedoucí souboru Marjánek
Ing. Alena Borská, místopředsedkyně

Členové spolku

Bc. Filip Hahn, vedoucí Chodské muziky
Barbora Heřmanová
Ing. Šimon Jandl
Ivana Průchová
MgA. Stanislav Krejčiřík
Bc. Petr Štěpánek
Mgr. Nikola Turková, tréninková vedoucí
Jan Podlucký