Statutární orgán

Sandra Vápeníková Heřmanová, M.A., předsedkyně spolku
Bc. Kateřina Josefi, (Jandlová) DiS., místopředsedkyně a vedoucí souboru Marjánek
Ing. Alena Richterová (Borská), místopředsedkyně

Členové spolku

Bc. Filip Hahn, vedoucí Chodské muziky
Bc. Barbora Heřmanová
Ing. Šimon Jandl
Ivana Průchová
MgA. Stanislav Krejčiřík
Bc. Petr Štěpánek
Mgr. Nikola Turková, tréninková vedoucí
Jan Podlucký