Počátky folklórního souboru Marjánek sahají do poloviny devadesátých let, kdy začínal jako dramatický kroužek v Mariánských Lázních pod vedením Mgr. Zdenky Bahledové dnes Hurtové, který se postupem času orientoval na zpracování zvyků a obyčejů. Soubor pravidelně vystupuje při vánočních vystoupeních, během Velikonoc a při různých jiných příležitostech. Čím více se věnoval zpracování lidových tradic, tím více čerpal z folklórních materiálů z oblasti Chodska, které dříve sahalo nedaleko Mariánských Lázní. Oblečení neurčitého druhu vystřídal chodský kroj, české písně byly nahrazeny chodskými …

Ke konci devadesátých let soubor vstoupil do Folklórního sdružení České republiky. V roce 2004 založil Občanské sdružení folklórní soubor Marjánek, které od roku 2005 pořádá  mezinárodní folklórní festival. Od roku 2008 je soubor pod vedením Bc. Kateřiny Josefi (Jandlové).
Marjánek zpracoval vánoční pásmo a zvyky pod názvem: Cesta k Betlému a také velikonoční pásmo a zvyky, které představuje vždy během velikonoční neděle na Marjánkovském jarnění.

Počet členů souboru se pohybuje mezi 30 až 40 všech věkových skupin. Nejmladší vystupují pod názvem Malý Marjánek. Od roku 2004 soubor doprovází vlastní dudácká muzika, která hraje ve složení dudy, klarinety, housle, basa, vozembouch a fanfrnoch, kterou vede Bc. Filip Hahn. V roce 2014 muzika natočila druhé CD.

Soubor Marjánek je od roku 2005 hlavním pořadatelem mezinárodního folklórního festivalu Mariánský podzim, který probíhá vždy třetí víkend v září. Na festival jsou zvány soubory z České republiky i ze zahraničí. Vystoupení probíhají v divadle, na Kolonádě, v pavilonech některých pramenů a na známých místech města. Součástí festivalu je samozřejmě i průvod městem.

Najdete nás také:
https://www.facebook.com/marianskypodzim
https://www.facebook.com/groups/44544798257
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066767659102
Instagram:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Ffsmarjanek%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%253D%26fbclid%3DIwAR3f_CaJpghCMajl4h2FgkWeiKNKX0x4DfAdtDDtEraYOlgbjfwHn7w33G8&h=AT3MdtcdlbhrA4_cjzFKVs9ltOeg3nHXhh02z_kFHhcJrAQcoqXPcRyt-naVsH50094JqJOEWNU1sA_LWjtD-5DL1oOCagll3a0AIOagk9eq7FEYqPRqtGN2HVZ2LHUGKYJ6rg