Díky pozvání polského folklórního souboru jsme měli možnost o prázdninách v roce 2007 navštívit několik obcí mezi Poznaní a Lešnem, ve kterých jsme měli mimo jiné i několik vystoupení.

První obcí, kterou jsme navštívili byl Bukowiec Górny. V této obci s bohatou historií se do dnes dodržují lidové zvyky, tradice a řemesla jako například řezbářství či pečení domácího chleba, který byl opravdu výborný.

Všude se nám dostalo skutečně velmi milého přijetí a hostitelé pro nás připravili zajímavý program, jakým byl kupříkladu výlet bryčkami po okolí, které jsme si mohli sami vyzkoušet kočírovat.

V obci Boszkow jsme strávili velmi příjemný večer při grilování s ostatními soubory a blíže jsme se seznámili s jejich členy.

Naše cesta pokračovala do městečka Szymanov. Zde jsme měli další vystoupení a po něm jsme byli pozváni do polských rodin na oběd. Musím dodat, že ve všech rodinách se nám dostalo skutečně velké pohostinnosti a vřelého přijetí.

Poslední zastávkou bylo městečko Rawicz. Kromě vystoupení jsme zde měli možnost navštívit i místní muzeum, ve kterém jsme si prohlédli expozici týkající se vesnického života.