MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ 2012 a v Anglikánském kostele nebylo k hnutí…

Pokud jste doma napekli mazance, upletli pomlázky a nabarvili vajíčka, jistě jste volné nedělní odpoledne strávili v Anglikánském kostele s naším folklórním souborem Marjánek. Letošní rok nebyl o nic ošizen, proto nechyběl známý Masopust, pásmo Jaro či Líto. Během programu se v kostele tísnily doslova davy diváků.

V Anglikánském kostele probíhal Marjánkem připravený program od 13 hodin. Bohatou Velikonoční výzdobu doplňovaly výtvarné dílny, kde si nejmenší z diváků mohli nabarvit své vajíčko, sádrovinku, nebo si vymalovat obrázek. Nechyběly ani upomínkové předměty jako panenky či záložky do knížek. V průběhu odpoledne děti potěšilo hledání vajíček v okolí kostela a před kaplí si každý mohl uplést pomlázku. Při nedělním počasí přišlo nejvíce vhod občerstvení, které bylo přichystáno Marjánkem hned u vchodu do kaple. Teplý čaj a káva doprovázená vůní štrúdlu, mazance, nádivky a koblih tvořila úsměvy všech přítomných.

První byl námi a snad i vámi oblíbený Masopust. Oslavy Masopustu měly svou tradici v každé vesnici a začínalo se 49 dní před Velikonocemi, Marjánek se rozhodl tento zvyk ztvárnit dle svého, proto jste měli možnost vidět různé masky zvířat, jako např. kočku, medvěda i koně. Nechyběla ani stará bába nebo kominík. Bohužel jsme se museli rozloučit i s Masopustem, pohřbili jsme basu a veselo nám náhle nebylo. Však za rok se do všeho dáme s novým odhodláním.

Pásmo Jaro, které následovalo, je námi nejen velmi oblíbené, také však i diváky, neboť v jedné z hlavních částí si naši koledníci vybírají z přítomných slečen a dam, aby ji následně za doprovodu koledy pomladily.

S letošní nedělí a jejím programem jsme se s velikonočními marjánkovskými zvyky rozloučili. My bychom rádi poděkovali těm, kteří se na nás i v ne příliš přívětivém počasí přišli podívat, neboť účast nás velmi potěšila. Také bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomáhali dotvořit onu atmosféru: společnosti CUP Vital za zapůjčení kaple, Karlovarskému kraji za finanční podporu, pekárně Penam ve Velké Hleďesebi a mnoha dalším sponzorům a pomocníkům.

176772_1856300937415_2445508_o 185971_1856294657258_7285376_n