České zvyky, zpěv, tanec, velikonoční beránci, pomlázky, ale především Marjánek – to vše patří
k velikonočnímu programu Marjánkovské jarnění. Již tradičně se jarnilo v Anglikánském kostele na
Boží hod velikonoční.

Program začal po poledni dílnou pro nejmenší děti, které si mohly vybarvit a vystřihnout velikonoční
vajíčka, zajíčky nebo pomalovat sádrové odlitky. Kluci pletli před kaplí pomlázky. Po chvilce se už
v kostele ozvala veselá hudba masopustu. Oslava masopustu patří do směsi jarních tanečně
pěveckých pásem, se kterými vystupuje Marjánek většinou jednotlivě. Na Boží hod velikonoční měli
diváci jedinečnou příležitost vidět všechny jarní zvyky-od masopustu přes vyhánění zimy až po
velikonoční koledování.

Zatímco se starší návštěvníci zahřáli kávou a svařeným vínem, děti se radovaly ze sbírání
velikonočních vajíček, které potom vyměnily za sladkosti. V předsálí nechyběla ochutnávka mazanců
a velikonočních beránků.

Marjánek by chtěl poděkovat městu Mariánské Lázně a společnosti CUP Vital za podporu. Velký dík
patří řadě pomocníků, kteří pletli pomlázky, postarali se o občerstvení a starali se o děti v dílničce.
Děkujeme všem, kteří připravili nádherně nazdobené beránky, mazance a pletence.
Marjánek po Velikonocích uklidí všechny kostýmy a jarní sukně, aby je mohl vyndat ze skříně opět
napřesrok. Ale nemusíte být smutní – v průběhu roku můžete vidět soubor na řadě vystoupení, na
festivalu Mariánský podzim, nebo si s námi můžete přijít zatancovat v sobotu do Dráčku. Budeme se
na Vás těšit.