V neděli 5. dubna 2015 se naplnil Anglikánský kostel v Mariánských Lázních do posledního volného místa. V odpoledních hodinách připravil Marjánek tradiční velikonoční odpoledne s názvem Marjánkovské jarnění. Během několika bloků vystoupení se vedle taneční skupiny Marjánku a Chodské muziky představily i nějmenší dětičky od 4 do 8 let. Na programu byla masopustní oslava, vynášení smrtky i přinášení líta a na závěr nechybělo velikonoční koledování. Naši nejmenší vystoupili s vynášením smrtky a pásmem Povidla.

Jarneni

Během programu si děti mohly vyrobit velikonoční zajíčky, vymalovat obrázky nebo podle vlastního vkusu dotvořit velikonoční sádrové odlitky. Zhruba v polovině programu byly v okolí kostela poschovávána vajíčka, která děti měnily za sladkosti. Před kostelem si mohl každý návštěvník uplést za pomoci pomlázku.

Ve vstupu do kostela nechybělo typické velikonoční občerstvení, a protože počasí bylo chladné, připravili pořadatelé i teplé nápoje.

jarneni_3 jarneni_4

Marjánek děkuje společnosti CUP Vital za zapůjčení prostor a všem svým přátelům za jejich pomoc při přípravách i v průběhu programu. Děkujeme slečně Šimíkové za vedení workshopu a panu Štěpánkovi za pletení pomlázek.