17. Mariánský podzim 2021

Mezinárodní folklorní festival MARIÁNSKÝ PODZIM se v roce 2021 neuskuteční.

Vzhledem k událostem posledních měsíců a vývoji situace ohledně rozšíření viru SARS-CoV2
je bohužel nutné, aby spolek Folklorní soubor Marjánek přistoupil k razantnímu opatření zrušení Mezinárodního folklorního festivalu MARIÁNSKÝ PODZIM. Festival se měl uskutečnit od
16. do 19. září 2021. Reagujeme tak na situaci v rámci nařízení a dodržování opatření a dále pak na situaci v souboru, který více jak rok nemohl adekvátně trénovat. Naším přáním bylo vždy představit lidové umění v jeho nejkrásnější podobě, ukázat radost a nadšení, které nám práce
v Marjánku přináší. Po dlouhém zvažování jsme ale dospěli k závěru, že bychom v roce 2021
nemohli dostát našim přáním a nabídnout kvalitu, na kterou byli naši návštěvníci zvyklí.

Pro Marjánek, organizační tým i účastníky je to samozřejmě nepříjemná situace. Do poslední chvíle jsme si všichni přáli, aby tak razantní krok nebyl nutný. Pevně věříme, že se sejdeme
v příštích letech a navážeme na tradici festivalu a jeho 17. ročník dodatečně oslavíme v roce 2022. Prozatím přeje celý organizační tým všem příznivcům Marjánku a festivalu pevné zdraví
a doufá v setkání na dalších akcích spolku.

Rádi bychom poděkovali partnerům, za podporu během příprav. Finanční podporu poskytlo Město Mariánské Lázně.