Folklorní soubor Marjánek

Spolek je vedený od 1.1.2014 u Krajského soudu v Plzni. Svou činností navazuje na Občanské sdružení folklorní soubor MARJÁNEK, které bylo založeno 25.6.2004. Spolek organizuje během roku několik kulturních akcí, například Marjánkovské jarnění, mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim nebo vánoční program Cestou k Betlému.

K hlavním činnostem spolku patří vedení souboru Marjánek, jehož členy jsou děti od předškolního věku až dospělí. Soubor má taneční a pěveckou složku a doprovází ho Chodská muzika. Více viz „O nás„.

Najdete nás také:
https://www.facebook.com/marianskypodzim
https://www.facebook.com/groups/44544798257
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066767659102
Instagram:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Ffsmarjanek%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%253D%26fbclid%3DIwAR3f_CaJpghCMajl4h2FgkWeiKNKX0x4DfAdtDDtEraYOlgbjfwHn7w33G8&h=AT3MdtcdlbhrA4_cjzFKVs9ltOeg3nHXhh02z_kFHhcJrAQcoqXPcRyt-naVsH50094JqJOEWNU1sA_LWjtD-5DL1oOCagll3a0AIOagk9eq7FEYqPRqtGN2HVZ2LHUGKYJ6rg