IV. Mariánský podzim

V letošním roce se podařilo v Mariánských Lázních uspořádat zatím největší folklórní festival, který probíhá v západočeských lázních od roku 2004. Co do počtu souborů, tak do počtu konaných vystoupení, akce skoro převyšovala možnosti pořadatelského kolektivu. Celkem do města zavítalo přes 300 tanečníků, zpěváků a dalších pozvaných hostů. Velice překvapila, i přes nepříznivé počasí, návštěvnost všech uvedených programů.

Festival byl tradičně zahájen národopisnou výstavou, která se věnovala Slovensku. Nese název „Dřevěný svět Petra Zoričáka“ a svým trváním přesahuje festival. Od čtvrtka 18. 9. je v Anglikánském kostele k vidění několik desítek dřevořezeb v různých velikostech. Autor pracuje převážně s lipovým dřevem a nevyhýbá se žádnému tématu. Na vernisáži zaznělo několik písní folklórního souboru Rozmarija.

V pátek pokračoval program odpoledním zpíváním na kolonádě. Vrcholem festivalu je bezesporu večerní program v nově zrekonstruovaném městském divadle, který nese název „Roztančené divadlo aneb to nejlepší z folklóru“. Vystoupilo na něm celkem šest folklórních souborů, včetně zahraničních hostů z Černé Hory, Litvy a Slovenska. Celým programem provázeli česky Alžběta Krejčiříková v staroměstském kroji a německy Marek Hrkal v chodském kroji. Výborně se podařil i závěr koncertu, kdy se poprvé za trvání festivalu sešli na pódiu všichni vedoucí.

Po koncertě byli vedoucí souborů a pozvaní hosté přivítáni na rautu v nedalekém hotelu Pacifik, kde po společných projevech bylo pokřtěno první CD folklórního souboru Marjánek, které nese název „Po Chodsku“ a je vyvrcholením mnohaleté spolupráce v rámci souboru Marjánek – všech zpěváků, tanečníků i muzikantů.

Druhou největší akcí festivalu je průvod městem, který opět beze změny vedl od hotelu Cristal na kolonádu, kde od jedenácti hodin proběhlo „Přivítání na kolonádě“. Během hodinového programu se před Pavilonem Křížového pramene vystřídalo všech dvanáct souborů s krátkou písní nebo tancem.

V odpoledních hodinách se konal bohatý program „Roztančených ulic“. Tančilo se a zpívalo v hudebním pavilonu u Lesního pramene, u jarmarku na Arnice, před hotelem Bohemia a v nedaleké vesnici Valy. Programy nebyly dlouhé a byly sestavené tak, aby každý návštěvník měl možnost shlédnout všechny vystoupení a při tom si prohlédnout město.

Ve večerních hodinách proběhla v kavárně Opera „Lidová veselice s ochutnávkou vína“, kde zahráli tři muziky k poslechu. Zatančit si, se nikdo neodvážil.

Přejetí souborů na městské radnici se tentokrát konalo v neděli ráno. Akce měla na rozdíl od předchozích let konzervativnější charakter a po výměně dárků a projevů nechyběla ani malá snídaně.

Od 13ti hodin se tradičně konalo „Odpoledne s dětským folklórem“, které bylo kvůli proměnlivému počasí přesunuto na kolonádu. Vystoupili celkem čtyři dětské folklórní soubory a opět nechybělo moderování jak v českém tak v německém jazyce.

Posledním koncertem, který mohli návštěvníci festivalu shlédnout, byl „Konzert zahraničních hostů“, který se konal v Anglikánském kostele. Měly zde vystoupit dva zahraniční soubory, ale soubor z Černé Hory odmítl vystupovat a proto musel být program doplněn vystoupením souboru Marjánek.

Jak jsem v úvodu zmínila, vystoupilo na festivalu celkem dvanáct folklórních souborů a jeden dětský sbor ze ZŠ v Úšovicích v Mariánských Lázních. Jmenovitě byly k vidění: litevský soubor Dainava, z Černé Hory soubor Ilija Kisić, ze Slovenska soubor Rozmarija, dále pak krajanský soubor Taylor Czech Corus z Texasu, soubor Cifra z Uherského Hradiště, Úsměv z Horní Břízy, Bebek z Proskovic, Dyleň z Karlových Varů, Šáteček z Nymburku, Mladá dudácka muzika ze Strakonic, Rozmarýnek z Mariánských Lázní a pořadatelský soubor Marjánek.

Festival se konal jako součást oslav 200. lázeňské sezony v Mariánských Lázních a za vydatného přispění města. Dále za podpory Karlovarského kraje, společnosti Cup Vital, Czech tourism, Folklorního sdružení ČR a mnoha dalších, bez nichž by festival nemohl být uspořádán v tak velkém rozsahu.

Ředitelkou festivalu byla Sandra Heřmanová, ale celý festival připravil a uspořádal folklórní soubor Marjánek – jmenovitě: Kateřina Jandlová, Filip Hahn, Jiří Průcha, Lenka Hanzlíková a další. Velké poděkování patří místnímu klubu turistů, kteří se opět výborně postaraly o všechny soubory.