Dva šikovní dudáci z FS Marjánek se v letošním roce zúčastnili Janečkovo dudácké školy – 6. ročník dudácké dílny pod vedením Václava Švíka. Petr Št. i Honzík B. přijeli opravdu nadšení. Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho souboru.