V. Mariánský podzim (17. – 20. září 2009)

Již tradičně patřil třetí zářijový víkend v Mariánských Lázních folklornímu festivalu Mariánský podzim. Jednalo se již o pátý ročník. Díky krásnému babímu létu a teplému počasí tančilo a zpívalo doslova celé město. Můžeme citovat slovy jednoho z účastníků „To byl zatím ten nejlepší folklorní festival, který se ve městě podařilo uspořádat.

Do Mariánských Lázní se sjelo sedm folklorních souborů z Čech, Moravy a Slovenska: Rosénka z Prahy, Podjavořičan z Telče, Oldšava z Uherského Brodu, Prácheňáček ze Strakonic, Dětský soubor z Ratíškovic, Lidová muzika z Chrástu, Topľan z Giraltovce (Slovensko). Z mariánskolázeňských jmenujme Rozmarýnek a Marjánek. Dále vystupovali: Kytarista Petr Šťastný z Ježkovy konzervatoře, pěvecký sbor Pramínek z 1. ZŠ v Mar. Lázních, Dechový orchestr mladých a Junior dixieland ze ZUŠ Mar. Lázně.

Během festivalu se uskutečnilo více než deset programů různé délky a obsahu, několik vystoupení v rámci doprovodného programu lidového jarmarku a dva programy ve Františkových Lázních. Festival byl již po třetí zahájen vernisáží výstavy v Anglikánském kostele, kde v letošním roce byly k vidění fotografie od Martiny Pastorové s tématikou Velké Británie a Skotska. V pátek večer se konal největší koncert festivalu s charakteristickým názvem „Roztančené divadlo, aneb to nejlepší z folkloru“, kde během dvouhodinového programu mohli návštěvníci v zaplněném městském divadle obdivovat přes 130 tanečníků, zpěváků a muzikantů.

Sobotní den se konal v tradičním duchu, kdy vystoupení byla situována v lázeňském centru města. Ráno vyšel průvod všech krojovaných účastníků festivalu na kolonádu, kde se soubory postupně představily náštěvníkům se svým programem. Odpoledne se konala vystoupení v hudebním pavilonu u Lesního pramene, u Křížového pramene a rovněž na jarmarku.

Poprvé v krátké historii festivalu se v sobotu večer konalo setkání souborů. K zpříjemnění atmosféry hrály jednotlivé muziky souborů a tanečníci zapojovali do tance i ostatní v sále. I přesto, že se v sále nedalo takřka dýchat, byli všichni úplně nadšení.

V neděli se v dopoledních hodinách již tradičně konalo přijetí na radnici, kde jsme všem účinkujícím předali na ručním papíře ručně malované účastnické listy a poděkovali za jejich krásná vystoupení. Po obědě se program přesunul do hudebního pavilonu u Lesního pramene a pozornost se upřela na dětské soubory.

Festival byl ukončen koncertem v Anglikánském kostele, kde se představily dvě cimbálové muziky. Velice překvapující byl velký zájem diváků o poslední představení.

Komu se nechtělo chodit po městě a sledovat vystoupení, strávil příjemné chvíle na jarmarku, kde byly poprvé k dispozici stánky s občerstvením a divákům tak byla nabídnuta možnost shlédnout vystoupení souborů nad sklenkou místního piva nebo moravského burčáku popř. s klobásou nebo trdelníkem.

Mé díky patří všem, kteří se na programu podíleli: vystupujícím, velkému množství pomocníků a pomocnic (obzláště místnímu klubu českých turistů a skautskému oddílu), bez kterých by přípravy ani průběh festivalu nebyl možný. V neposlední řadě děkuji všem partnerům festivalu za jejich velkou podporu: městu Mariánské Lázně, Karlovarskému kraji, Folklornímu sdružení ČR, Ministerstvu kultury a mnoha dalším…

Na závěr cituji z mnoha emailů, které jsem po festivalu dostala: „…chtěla bych poděkovat za příjemný víkend v krásném prostředí, který jsme u Vás strávili. Už jsme na pár festivalech byli a tady z toho čišela pohoda …“ a krásnou tečkou je několik řádek ze Slovenska: „ … ďakujeme za vašu starostlivosť, dobrú partiu a prajeme vám všetkým nech sa vám aj ďalej veeeeeeľmi darí!!“ Tak zase za rok v Mariánských Lázních.