Folklorní soubor Marjánek se ve dnech 14. – 15. září 2007 zúčastnil XI. mezinárodního setkání dětských folklórních souborů ,, Šebkův Nymburk 2007 “. Na toto setkání jsme se dostali díky pozvání dětského FS Šáteček. Vystoupení, přehlídka všech souborů a vůbec veškerý program se odehrával v Parku Pod Hradbami.

Mladší členové našeho souboru zde předvedli několik dětských pásem a na závěr zazpívali i písničku o Nymburku, kterou se naučili, aby potěšili soubor, který je na festival pozval. Příjemnou atmosféru celého programu dokresloval již zmiňovaný Park Pod Hradbami.