Třetí ročník festivalu Mariánský podzim, který proběhl v Mariánských Lázních od 20. do 23. září 2007 dopadl nad očekávání všech pořadatelů. Splnil cíle, které byli před začátkem vytyčeny a přinesl pořadatelům mnoho drahocenných zkušeností do příštích let. Podtitulem „Mezinárodní folklórní festival v barvách babího léta“ je řečeno vše, co je pro festival charakteristické. Město Mariánské Lázně je nejkrásnější v září, když přijde to nejpříjemnější počasí a již zbarvené stromy tvoří přírodní kulisu vystoupením, protože většina programů je situována do venkovních prostor. V letošním roce zalilo slunce město a podle slov pana místostarosty Jiřího Chvala je dobře, že byli pozváni Řekové, kteří nádherné slunné počasí do Mariánských Lázní přivezli.
Hlavním pořadatelem byl již tradičně folklórní soubor Marjánek, který za velkého přispění města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje, Ministerstva kultury, společnosti CUP VITAL, Folklórního sdružení České Republiky a dalších menších subjektů mohl uspořádat akci velkého rozměru a v porovnání s minulým ročníkem i podstatně nákladnější. Záštitu nad festivalem převzali pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, pan místostarosta města Mariánské Lázně a předseda Výboru pro sociální politiku PSP ČR pan Zdeněk Škromach.

Divadlo005

Program zůstal v porovnání s minulým rokem bez výraznějších změn. K již tradičnímu programu přibylo několik „novinek“, které byli přijaty s velkým nadšením a setkaly se se zájmem návštěvníků festivalu..
Nová na festivalu byla etnografická výstava, jejíž vernisáž proběhla ve čtvrtek 20. září. Název „Řecko blízké i vzdálené“ dokonale vystihuje zaměření výstavy. Program proběhl v prostorách Anglikánské kaple ve večerních hodinách a návštěvnost byla překvapivě vysoká.
Po úvodních slovech pana místostarosty Jiřího Chvala řekl několik slov i autor výstavy pan Ivan Hlavatý z Národopisného muzea v Olomouci, který krátce shrnul zaměření výstavy. Autor rozdělil výstavu do dvou tematických částí. První část je nazvána „Střípky z Makedonie“. Protože hlavním hostem festivalu byl právě řecký taneční soubor Megas Alexandros z obce Neochorouda, která leží nedaleko Soluně. Druhá část je věnována právě pozvanému souboru a obci, ze které pochází. Výstava je doplněna fotografiemi Makedonie, plastikami, krojem a publikacemi. Po vystoupení řeckého souboru byli přítomní hosté pozváni na malý raut. Pan Zdeněk Pšenica, předseda Folklórního sdružení České republiky v sobotu po shlédnutí výstavy, označil nápad uspořádání výstavy ve spojení s hostem festivalu, za dobrý.
Druhou akcí, která rozšířila program festivalu byl malý řemeslný jarmark, na který byli pozváni řemeslníci, kteří se zabývají výrobou keramiky, řezbou ze dřeva, výrobou ozdob ze sušených květin a šustí, pletené výrobky. Malé děti nejvíce ocenily stánek se sladkostmi. Jarmark proběhl během soboty a neděle před hotelem Bohemia. Pro pořadatele to byl jarmark přípravný, v příštím roce plánují uspořádat velký řemeslný jarmark v rámci dvousté lázeňské sezony v Mariánských Lázních.
Festivalový víkend začal vystoupením sborů ve vestibulu kolonády. Návštěvníci mohli slyšet tři odlišné sborové zpěvy. První vystoupil Sbor při základní škole v Úšovicích, druhý byl soubor Skejušan a třetí vystoupil soubor Rozmarýnek. Poprvé byly na vystoupení na kolonádě postaveny kulisy v podobě plotů se slunečnicemi. Program uváděli Filip Hahn a Alžběta Krejčiříková.

PICT0146

Hlavní program proběhl již tradičně v pátek ve večerních hodinách v městském divadle v Mariánských Lázních, kde vystoupilo několik souborů v krátkých tematicky zaměřených blocích. Představení s názvem „Roztančené divadlo, aneb to nejlepší z folklóru“ uváděli v češtině Alžběta Krejčiříková a v němčině Marek Hrkal. Několik slov o významu festivalu řekli pan místostarosta Jiří Chval a host pan místopředseda Zdeněk Škromach. Moderátoři též v průběhu festivalu poděkovali všem spolupořadatelům a podporovatelům festivalu.
V první části vystoupily soubory Malý Marjánek se svým zpěváčkem Barborou Heřmanovou, Břeclavánek, Polský školní soubor a kapela Miglance a Krušnohor. Druhá část začala vystoupením souboru Skejušan a pálením pálenky. Pokračoval soubor Marjánek a program v divadle byl zakončen řeckým souborem Megas Alexandros.
Návštěvnost byla srovnatelná s minulým rokem. Několik desítek lístků pořadatel nabídnul za zlevněnou cenu mariánskolázeňskému klubu důchodců a celou první řadu zaplnili klienti nedalekého ústavu sociální péče z Mnichova, kteří na konci představení neskrývali bezprostřední radost z programu. Ohlasy nad programem v divadle byly pouze kladné.
Vrcholem festivalu byla v tradičním duchu uspořádaná sobota. Pro soubory a pořadatele festivalu začal den „Přivítáním na radnici“. Soubory v městě a na festivalu přivítal pan místostarosta Jiří Chval. Po krátkém představení každého soubory předal dárkovou tašku a společně s ředitelkou festivalu Sandrou Heřmanovou všem poděkoval. Závěrečné slovo k účinkujícím řekl předseda FOSu pan Zdeněk Pšenica. Na závěr si všichni připili mariánskolázeňským likérem Arnika.
Kolem desáté hodiny dopolední se soubory začaly řadit u hotelu Cristal na průvod, který vyšel po půl jedenácté směrem na kolonádu. Poprvé v historii festivalu byl průvod veden Dechovým orchestrem mladých a mažoretkami.
Hlavní třída a Jugoslávská ulice byly doslova plné přihlížejících hostů, kteří mohli obdivovat celkem devět folklórních souborů. Když průvod dorazil na kolonádu, začaly se jednotlivé soubory řadit na schody před Křížovým pramenem. Davy lidí pořadatelům znesnadňovaly udržet přístup souborům na kolonádu a vymezený taneční prostor.
Pan místostarosta Jiří Chval obdivoval množství přítomných lidí a srovnal zaplněnou kolonádu k velké návštěvnosti, kterou známe ze starých fotografií pořízených ve 20. a 30. letech minulého století. Pan předseda Zdeněk Pšenica svými slovy potvrdil stabilní místo festivalu mezi ostatními festivaly a potom už se začaly představovat jednotlivé soubory.
Po druhé hodině odpolední začal po menších komplikacích program roztančených ulic v hudebním pavilonu u Lesního pramene. Připravené lavičky se zaplnily tak, že na spoustu lidí místo nezbylo, proto postávali po stranách. Jako první vystoupil soubor Skejušan.
U pavilonu Karolinina pramene vystoupil folklórní soubor Mikeš a Rozmarýnek. Na jarmarku před hotelem Bohemia soubory Marjánek a Krušnohor a v nedaleké vesnici Valy soubory Krušnohor a Polský školní soubor a kapela Miglance.
V sobotu odpoledne probíhal v Mariánských Lázních vinný košt, na kterém vystoupily soubory Megas Alexandros, Břeclavánek a Lidová muzika z Chrástu u Plzně.
Všechna vystoupení měla vysokou návštěvnost a snažení vystupujících doprovázel velký potlesk. Davy lidí celé odpoledne přecházeli z jednoho vystoupení na druhé a u toho si mohli prohlédnout lázeňské město v celé své kráse.
V sobotu ve večerních hodinách proběhla lidová tancovačka v sále hotelu Alexandria. Muziky folklórních souborů hráli k poslechu a tanci. Kvůli drobné organizační chybě pořadatele, byl program ochuzen o delší program, ale i přesto odcházeli hosté po skončení spokojeni. Programem návštěvníky prováděl Folklórní soubor Rozmarýnek, který také celý program uvedl.
Posledním a závěrečným koncertem bylo velmi úspěšné „Odpoledne s dětským folklórem“, které proběhlo v neděli odpoledne v hudebním pavilonu u Lesního pramene. Vystoupily čtyři dětské folklórní soubory a programem výborně provázeli Lenka Hanzlíková v češtině a Alena Borská v němčině. I toto vystoupení bylo ohodnoceno vysokou návštěvností  a pouze kladnými ohlasy.
Třetího ročníku folklórního festivalu se zúčastnilo celkem deset tanečních a pěveckých skupin. V Mariánských Lázních jsme přivítaly dospělé folklórní soubory: Megas Alexandros z Řecka, Skejušan z Chomutova a Krušnohor z Chomutova, dětské folklórní soubory: Polský školní soubor a kapelu Miglance z polského Bukówca Górnego, Břeclavánek z Břeclavy, Mikeš z Říčan u Prahy, Lidovou muziku z Chrástu u Plzně a soubor Rozmarýnek. Návštěvníci mohli vidět Pěvecký sbor při základní škole v Úšovicích a v neposlední řadě pořadatelský soubor Marjánek a obě jeho skupiny –  dětský i dospělý soubor.
Soubory byly ubytováni ve dvou malých tělocvičnách, v ubytovně Lokomotiva, v ubytovně Riviéra, v pensionu Heřman a v pensionu Oradour, kde v letošním roce docházelo k největším problémům a pořadatelé zde museli řešit několik zbytečných nedorozumění.
Již tradičně se všechny soubory stravovaly v jídelně Karlovy univerzity v centru města, kde bylo jídlo opět výborné. Vedení jídelny vychází pořadatelům maximálně vstříc a patří jim za to velký dík.
Již podruhé nám s pořádáním festivalu pomohl místní turistický klub pod vedením pana Černého, který oslovil své spolupracovníky a provázeli s velkým nadšením soubory po celou dobu jejich pobytu. Díky nim se žádný soubor neztratil, nezabloudil, všichni byli všude včas a ještě si všichni prohlédli Mariánské Lázně a okolí
V letošním roce visely velké plakáty na všech výlepních plochách ve městě, malé plakáty viseli v několika hotelích a v městské hromadné dopravě. Malý program festivalu byl k dostání ve všech informacích po městě a poprvé jsme vydali malý průvodce festivalu, ve kterém byl program festivalu a krátké povídání k němu s fotografiemi. Již několik měsíců před festivalem byla k dostání pohlednice s programem.
Hlavním pořadatelem festivalu byl folklórní soubor Marjánek, který dokázal akci zorganizovat za velkého přispění města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje, Ministerstva Kultury, společnosti CUP VITAL, Folklórního sdružení České republiky a Základní školy v Úšovicích. Mediálními partnery festivalu byly: Mariánskolázeňské listy, Český rozhlas, Radio Proglas a významnými podporovateli festivalu byly: OSA, Zlaté stránky Mediatel, OSA, Auto Václav Červený, Rodinný pivovar v Chodové Plané, Zelenina Helmich, Lera – kožená galanterie, TG tisk s.r.o., Dětská tisková agentura a Galanterie v Mariánských Lázních.
Velké díky patří panu místostarostovi Jiřímu Chvalovi za jeho obětavý přístup a jeho velkou pomoc při přípravách festivalu a velice děkujeme též panu Ivanu Hlavatému za nádhernou výstavu.
Festival vedl a uspořádal opět nejmladší kolektiv ze všech folklórních festivalů pořádaných v České republice. Ředitelkou festivalu je Sandra Heřmanová, finanční ředitelkou je Kateřina Jandlová a organizační kolektiv tvoří Zdenka Hurtová, Filip Hahn, Lenka Hanzlíková, Alena Borská, Stanislav Krejčiřík, Zuzana Tesařová a Jiří Průcha.
Po relativně hektické přípravě festivalu proběhlo vše hladce a soubory odjížděly naprosto spokojené. Podle slov vedoucích souborů, kteří přiznali, že na začátku mladým pořadatelům nevěřili, dopadlo vše nad jejich očekávání a organizace festivalu byla podle jejich slov výborná.