VII. MARIÁNSKÝ PODZIM proběhl ve dnech 15. – 18. 9. 2011

Stejně rychle jako se zbarvilo listí nad mariánskolázeňskými parky, utekl i folklorní festival Mariánský podzim. V letošním roce zaznamenal festival nárůst návštěvníků, což se projevilo v prodeji vstupenek a v návštěvnosti venkovních programů. Z komplexního hodnocení
se festival vydařil a nebyl zaznamenán žádný vážný problém v přípravách ani organizaci.

Záštitu nad festivalem převzal hejtman Karlovarského kraje pan PaedDr.Josef Novotný
a místostarosta Mariánských Lázní pan
RNDr. Petr Horký. Zvláštní pozvání přijal místopředseda Senátu pan Ing. Zdeněk Škromach, viceprezident I.O.V. pan Etienne Vankeirsbilck a zástupce FOSu pan Jaroslav Mikunda.

Návštěvníkům nabídnul festival více, jak dvacet programů, které se konaly v lázeňských parcích, v hudebním pavilonu Lesního pramene, na kolonádě a v Anglikánském kostele, kde proběhlo netradiční zahájení festivalu. Na úvod jsme připravili módní přehlídku českých
a moravských krojů. Naše modelky a modelové se v krojích pro běžné i slavnostní příležitosti za doprovodu hudby prošli mezi návštěvníky, kteří se poté s kroji mohli i blíže seznámit. Hlavní program již tradičně proběhnul v městském divadle v pátek ve večerních hodinách. Během večera vystoupily soubory z České republiky, z Německa, Chorvatska a Slovenska. Festival byl ukončen opět v Anglikánském kostele, kde proběhl koncert zahraničních hostů.

Velkým posunem a zlepšením festivalu bylo přesunutí jarmarku na kolonádu. Před kolonádou byly umístěny stánky s řemeslnickými výrobky a s občerstvením, ke kterým vedla malovaná brána obklopená ploty se slunečnicemi. Ve vestibulu kolonády bylo umístěno podium
s lavičkami, na kterém po celý víkend probíhala vystoupení folklorních souborů. Během sobotního dne, kdy festivalu přálo počasí, byla kolonáda zcela zaplněna hosty. Při vystoupení slovenského souboru se zde dokonce tlačily zástupy lidí.

Pozvání na festival přijaly soubory z České republiky: Suszanie z Horní Suché, Pomněnka z Tvrdonic, Rozmarýnek z Mariánských Lázní, Máj z Krásna, Plzeňský MLS a Mladá dudácká muzika ze Strakonic. Dále přijel soubor Kysučan ze slovenské Čadce, který se stal nejvyhledávanějším a nejobdivovanějším souborem festivalu, soubor Branislav Nusić z Chorvatska a D´Werdenfelser z německého Tirschenreuthu. Dále vystoupil Dechový orchestr mladých z Mariánských Lázní a Dixieland z hudební školy Fryderika Chopina.

Jedním z cílů projektu – VII. folklorní festival Mariánský podzim byla prezentace národních
a kulturních tradic v mnoha podobách. Tento vymezený cíl se nám opět podařilo splnit. Diváci mohli shlédnout zajímavé druhy tanců, zpěvů a také netradiční práskání bičem. Spolupráce s německým souborem D´Werdenfelser se další společnou akcí prohloubila. V příštím roce jsme opět pozváni na stavění májů do německého Tirschenreuthu. Naše vztahy jsou na výborné úrovni, ale při pořádání velkého festivalu moc času na společnou zábavu nezbývá.

Festival byl zorganizován folklorním souborem Marjánek z Mariánských Lázní za přispění města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje, Folklorního sdružení ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, společnosti Auto Červený Mar. Lázně, Léčebných lázní Mariánské Lázně, a.s., CUP Vitalu a mnoha dalších. Již tradičně nám při festivalu pomáhali členky místního turistického klubu a členové zálesáckého kroužku domu dětí a mládeže z Dráčku. Poděkování patří i mariánskolázeňské hudební škole Fryderika Chopina.

Festival byl prezentován v celorepublikových médiích, pravidelné příspěvky před festivalem byly zveřejňovány v Mariánskolázeňských listech. Pozvánku na festival odvysílala Mariánskolázeňská televize a regionální rádio Egrensis. Mediálními partnery festivalu jsou Český rozhlas, rádio Proglas a měsíčník Folklor.

Při srovnání finančních možností festivalu a uskutečněného programu považuji festival
za velice zdařilý. Podařilo se získat několik nových partnerů a tím vylepšit nabídku festivalu. Přínosem pro festival bylo i zcela nové designové zpracování festivalu, které vytvořil pan Vilém Jasný. Organizační tým tvoří členové folklorního souboru Marjánek v čele s ředitelkou festivalu slečnou Sandrou Heřmanovou, M.A. a ekonomickým vedoucím slečnou
Bc. Kateřinou Jandlovou. Letošní festival považuji za vydařený.