Soubor po loňské účasti na festivalu pokračuje ve spolupráci s egerlanským souborem Die Móles při společném úklidu hřbitova v Teplé. Všichni odložili kroje a oblékli pracovní oblečení a pomohli při sekání trávy i ostatním úklidu.