Statutární orgán

Sandra Vápeníková Heřmanová, M.A., předsedkyně spolku
Bc. Kateřina Jandlová Dis., místopředsedkyně a vedoucí souboru Marjánek
Ing. Alena Borská, místopředsedkyně

Členové spolku

Mgr. Josef Babička, vedoucí Chodské muziky
Bc. Filip Hahn
Barbora Heřmanová
Ing. Šimon Jandl
Jana Novotná
Ivana Průchová
Bc. Zuzana Sklálová
MgA. Stanislav Krejčiřík
Bc. Petr Štěpánek
Nikola Turková